Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2011

katieee
3957 fcd0 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viasowaaa sowaaa
katieee
7258 7dae 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viasowaaa sowaaa
katieee
6771 5500 390
Reposted frommartinini martinini viasowaaa sowaaa
katieee
Bycie z kimś to brak możliwości wyłączenia telefonu, to gorzej niż korporacja i praca w policji, to niemożliwość pójścia na melanż bez ubeckiego telefoniku o pierwszej w nocy, gdy ty już radośnie rzygasz koledze na najniższe piętro lodówki, a on sam pije w wannie z gwinta, błogo podśpiewując hymn Ligi Mistrzów. Tak, singlom jest lepiej.
— Żulczyk, któryś z felietonów
Reposted fromblinkingkid blinkingkid viarevalie revalie
katieee
1206 b88f 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viarevalie revalie
katieee
4911 9836 390
Reposted fromrevalie revalie
katieee
Jutro jest zawsze czyste, nieskalane żadnym błędem.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viarevalie revalie
katieee
5330 fd1e 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viajohankam johankam
katieee
0736 7345 390
Reposted fromclementiines clementiines viarevalie revalie
katieee
Lubię zimę. Ale tylko do sylwestra, kiedy trwa ta krótka magia wokół świąt. Lampki, puch z nieba, karp na stole czy wódka w ostatni dzień roku. A potem to już pozostaje tylko czas kiedy łatwo można popaść w depresje od braku słońca. Aż do wiosny.
— 14.32
katieee
4168 dbe5 390
katieee
NO MORE NO MORE NO MORE NO MORE 
NO MORE NO MORE NO MORE NO MORE
NO MORE NO MORE NO MORE NO MORE
katieee
9019 366a 390
Reposted fromtatuaze tatuaze viaAgnese Agnese
katieee
6162 dd06 390
Reposted fromjustthewayyouare justthewayyouare viarevalie revalie
katieee
3269 cedf 390
Reposted fromrevalie revalie
katieee
3194 b7be 390
Reposted fromrevalie revalie
katieee
0782 e2de 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viarevalie revalie
katieee

Na pewno znasz takie noce, ten destrukcyjny moment, w którym każda myśl waży grubo ponad tonę...
Reposted fromcarre carre viarevalie revalie
katieee
katieee
6694 9a47 390
Reposted fromretaliate retaliate viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl