Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2011

katieee
katieee

Dobrze mieć takich ludzi, z którymi możesz wszystko.

Sponsored post
feedback2020-admin
katieee
katieee
9102 d989 390
katieee
5070 0cd4 390
katieee
3461 cc03 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
katieee
  " Nie otwieraj serca każdemu człowiekowi, abyś nie usunął od siebie szczęścia . "
Reposted fromdiammond diammond viaisch isch
katieee
3206 a8b4 390
Reposted bybluehope bluehope
katieee
To ten typ czekania, kiedy czujesz, że się nie doczekasz, ale jednak czekasz.
Reposted frommefir mefir viaisch isch
katieee

Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.
Reposted fromcarre carre viaisch isch
katieee
I feel so divorced with world
— 'coffee & cigarettes'
Reposted frombluedeath bluedeath viaisch isch

November 20 2011

katieee

każdy z nas spieprzył kilka niezłych opcji

— Małpa
Reposted fromfevergirl fevergirl viaordinary ordinary
katieee
po prostu nie wolno mi się stać kobietą, która wypłakuje się do poduszki, odczuwając pustkę, bo nie może mieć tego, czego tak bardzo pragnie.
Reposted fromordinary ordinary
katieee
Nie byłeś w moim typie dopóki nie spojrzałeś w moje oczy
Reposted fromordinary ordinary
katieee
Reposted fromtajosima tajosima viaimchuckbasss imchuckbasss
katieee
5841 fda9 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
katieee
1040 2c44 390
Reposted fromrealitysucks realitysucks
katieee
1176 99c2 390
Reposted fromrealitysucks realitysucks
katieee
katieee
5442 c75e 390
Reposted frompetitabattoir petitabattoir viasowaaa sowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...